• GANT DEVELOPMENT SA
JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

O nas

GANT Development S.A. („Spółka”) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025000. Spółce nadano numer statystyczny REGON 390453104. Siedziba Spółki mieści się w Legnicy, przy ulicy Rynek 28.


Podstawowym przedmiotem działalności GANT Development S.A.  jest działalność holdingowa.
Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku podstawowym w systemie notowań ciągłych. Według klasyfikacji przyjętej przez ten rynek reprezentuje makrosektor Finanse, sektor Deweloperzy, nr PKD 7020Z.


W dniu 16 października 2013 roku Spółka GANT Development S.A. złożyła do  Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej w Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy d/s Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

W dniu 2 stycznia 2014 roku zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych , postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki GANT Development S.A. z możliwością zawarcia układu. Na mocy wyżej wskazanego postanowienia zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości sprawuje Spółka pod nadzorem nadzorcy sądowego.

W dniu 7 lipca 2014 r. zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych na posiedzeniu jawnym, postanowienie w przedmiocie sposobu oraz możliwości prowadzenia postępowania:
- w trybie art. 17 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego zmienić sposób prowadzenia postępowania    
   upadłościowego Gant Development S.A. z/s w Legnicy z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące
   likwidację majątku upadłego;
- odwołać nadzorcę sądowego w osobie Kancelarii Syndyków Piątkowski, Szczerbiński sp. j. we Wrocławiu;
- powołać syndyka masy upadłości Kancelarii Syndyków Piątkowski, Szczerbiński sp. j. we Wrocławiu;
-  w trybie art. 361 pkt 1 Prawa upadłościowego i naprawczego umorzyć postępowanie upadłościowe Gant Development 
   S.A. w Legnicy.


Z dniem 24 listopada 2014 roku umorzenie postępowania stało się prawomocne.